Voorlopig komen er geen strengere CO2-normen voor personenauto's en bestelwagens. De Europese lidstaten raken het niet eens. Dat is duidelijk geworden tijdens de Milieuraad in Luxemburg. Vooral Duitsland ligt dwars, onder druk van z'n automobiellobby.