Volgende week, op 1 januari, zal het eenheidsstatuut van kracht worden. Arbeiders en bedienden krijgen dan dezelfde opzegtermijnen, en de proefperiode en carensdag worden afgeschaft. Maar er zijn nog heel wat vragen en onduidelijkheden over dat eenheidsstatuut, zo merken advocaten op.