Er moet dringend meer ingezet worden op het scheppen van banen, in plaats van zich blind te staren op het langer laten werken van mensen. Dat zegt ABVV na een doorlichting van de sociaal-economische situatie van ons land. Alle voordelen aan bedrijven moeten volgens de vakbond ook gekoppeld worden aan voorwaarden die banen opleveren.