20 tot 40% van de Vlaamse schoolverlaters komt terecht in een eerste job die onder hun niveau ligt. Ze nemen te snel en te gemakkelijk werk aan dat hen wordt aangeboden, zeggen onderzoekers. Dat is niet verstandig, want het kan tot 10 jaar duren voor ze uiteindelijk een job vinden waar ze wél hun talenten kunnen gebruiken.