De senaat werkt volop aan een wetsvoorstel om het erfenisrecht aan te passen aan het nieuwe tijdperk van samengestelde gezinnen. Zo zouden ouders meer vrijheid krijgen in de verdeling van hun erfenis. Wettelijk zou nog minstens de helft van hun vermogen naar de kinderen moeten gaan.