Europa moet maatregelen nemen zodat multinationals op een meer gelijke manier als kmo's belast worden. Dat zegt de Belgische regering in een vooruitblik op de EU-top van morgen. Die top staat in het teken van de strijd tegen fiscale fraude.