De Europese Commissie zet een nieuwe stap in de afbouw van haar ultraliberale handelspolitiek. Europa wil z'n bedrijven beter beschermen tegen oneerlijke concurrentie van buiten de Unie. Zeker ook uit China, al zeggen de Europese commissarissen dat niet met zoveel woorden. In een eerste stap stellen ze een zogenaamd Witboek voor.