Voor het eerst zijn de begrotingsplannen van alle eurolanden eerst getoest door Europa voor ze naar hun nationaal parlement mogen. Ons land is voor die eerste toets alvast geslaagd. De Europese Comissie heeft trouwens van geen enkel euroland de ontwerpbegroting gebuisd.