Onze economische groei weer verzoenen met onze planeet. Dat is de ambitie van de Europese Commissie die vandaag haar zogeheten Green Deal heeft voorgesteld. Doel: de EU tegen 2050 klimaatneutraal maken. Om de lidstaten daarvoor in het gareel te houden of te krijgen, komt ze in maart met een allereerste Europese klimaatwet.