Nu duidelijk is dat een verdere versoepeling van de coronamaatregelen er niet meteen in zit, trekt de evenementensector aan de alarmbel. Als er niet snel financiële steun komt van de overheid, dreigt volgens de sector een golf van faillissementen.