Fictief verhaal werkt crash Franse bankaandelen in de hand