Sinds de zomervakantie pakt Financiën de fiscale controle van grote bedrijven totaal anders aan. Via 7 gespecialiseerde centra met belastincontroleurs die zich alléén op grote bedrijven toeleggen. Een aanpak die al veel langer bestaat in ons omringende landen en die de controle efficiënter moet maken.