Om meer van onze KMO's aan het exporteren te krijgen werkt minister Borsus aan een fiscaal zetje: als ze een exportdeskundige aanwerven zouden ze daar minder bedrijfsvoorheffing op moeten betalen. Dat moet de drempelvrees helpen wegwerken, vooral bij jonge en kleine KMO's.