Financiënminister Van Overtveldt pleit voor een nieuwe fiscus. Hij wil dat belastingcontroleurs ondernemersvriendelijker en soepeler worden. En ze zullen zélf gecontroleerd worden, door boekhouders en fiscalisten. Van Overtveldt deed die beloftes in de Kamercommissie Financiën, waar hij z'n beleidsverklaring gaf.