Nog de hele maand zullen er fors meer controles plaatsvinden op thuiswerk, vooral dan in de dienstenbedrijven. Tot 1.000 inspecteurs, het dubbele van normaal, rijden het land rond voor deze zogenaamde flitscontroles. Ze hanteren daarbij een checklist, om ook de hygiëne- en afstandsregels te controleren. Bij ernstige inbreuken kunnen de inspecteurs de activiteiten stilleggen en het dossier overmaken aan de arbeidsrechtbank.