De Federale Overheidsdienst Financiën gaat op zoek naar 456 stagiairs. Via een bedrijfsstage hoopt de fiscus studenten warm te maken voor een baan binnen de administratie. 't Systeem lijkt z'n vruchten af te werpen : 16 % van de bedrijfsstagiairs van de afgelopen drie schooljaren is momenteel in dienst bij FOD Financiën.