Waalse werkzoekenden vinden steeds vaker een job in Vlaanderen. Het aantal Walen met een job bij ons is tussen 2010 en 2012 met liefst 25% toegenomen. Voorlopig wel nog vooral voor het uitoefenen van knelpuntberoepen, waar minder Vlaamse kandidaten voor zijn.