G1000 over welvaart, sociale zekerheid en migratie.