Het Rekenhof raadt de federale overheid aan om dringend meer werk te maken van interne controle op haar financiën. De ene overheidsdienst presteert op dat vlak opmerkelijk beter dan de andere. Een betere interne controle kan de overheid nog een pak geld besparen, zo zegt haar financiële waakhond.