De ministerraad heeft het plan Wathelet goedgekeurd dat onze elektriciteitsbevoorrading moet verzekeren. De winst die het langer openhouden van de kernreactor Tihange I oplevert, zal worden gebruikt om gascentrales te ondersteunen en om de bijdrage te verlichten die bedrijven en gezinnen betalen voor de bouw van offshore windmolenparken.