Open-VLD senator Rik Daems wil langdurig werklozen verplichten om in ruil voor hun uitkering 1 dag per week gemeenschapsdienst te verrichten in hun gemeente. Dat moet werklozen helpen om een arbeidsritme te ontwikkelen en door te stromen naar een volwaardige job. Vakbonden en enkele sociale wetenschappers schieten het voorstel af.