De Vlaamse gemeenten hebben zich het voorbije jaar opvallend goed door de crisis geloodst. Ondanks de exploderende kosten voor ondermeer energie en personeel blijven hun financiën gezond. De gemeenten zijn ook blijven investeren en ze hebben de belastingen nauwelijks verhoogd. Wel hebben ze flink het mes gezet in de eigen uitgaven.