De haven van Gent is opnieuw gegroeid in de zogenaamde droge bulk en is voor die goederenstroom nu de grootste haven van het land. Toch is de totale traffiek licht teruggevallen. Vooral de binnenvaart is achteruit gegaan, ondermeer door de staking van de binnenschippers in april vorig jaar.