Vlaanderen en de andere deelstaten hebben afgesproken dat ze een buffer aanleggen voor eventuele tekorten bij hun gemeenten. Dat is nodig om onze begrotingsafspraken met Europa te halen. Er is wel nog onduidelijkheid over hoe groot de tekorten bij de steden en gemeenten zijn.