Onze competitiviteit moet omhoog, anders kan de Belgische economie niet groeien. Dat stelt gouverneur Luc Coene bij de voorstelling van het jaarrapport van de Nationale Bank. Dat kan alleen als we meer investeren in onderzoek en ontwikkeling en als we onze loonkostenhandicap wegwerken. Volgens de gouverneur liggen zelfs onze nettolonen te hoog.