Enkele duizenden mensen betalen momenteel geen interest op hun hypothecaire lening. Ze lenen dus gratis. Het gaat om particulieren die in 2005 en 2008 een woonlening afsloten met een variabele interestvoet. Nu de rente extreem laag is, is die rente op woonkredieten gezakt tot nul.