In Peking houden de 2 grootste economieën ter wereld hun jaarlijkse strategische dialoog, zoals ze het noemen. China en de Verenigde Staten overleggen er over hun economische en geopolitieke agenda's. Maar de 2 grootmachten leven op gespannen voet, door hun onderlinge twist over de Zuid-Chinese Zee.