In de eerste plaats dient het systeem wel om het vrachtverkeer te kunnen belasten. Tegelijk brengt het voor het eerst ook het hele vrachtverkeer in ons land in kaart. Belangrijke informatie waar de overheid heel wat mee zou kunnen aanvangen. Zeker op het vlak van mobiliteit.