De Gentse NGO Faja Lobi, die in Congo aan herbebossing doet, slaagt er dit jaar in het budget bijna te vertienvoudigen, van 300.000 naar 2,5 miljoen euro. Het doet dat dankzij een aantal grote bedrijven die via de organisatie bomen aanplanten, om hun uitstoot van broeikasgassen te neutraliseren. De oprichter van Faja Lobi, Jurgen Heytens, is dit weekend onze eerste gast in Trends Summer Talk, de zomereditie van ons wekelijks studioprogramma.