21.000 tot 65.000 voltijdse jobs. Zoveel zouden er in ons land tegen 2030 kunnen bijkomen, als we tegen 2050 volledig zijn overgeschakeld op hernieuwbare energie. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend, op vraag van de 4 energieministers in ons land.