De economische groei in de eurozone is tot stilstand gekomen. Meest opvallend is de krimp van de Duitse economie. Die gaat er 0,2% op achteruit. De Fransen blijven opnieuw ter plaatse trappelen. Portugal, en eerder bekend Spanje, zijn voor een keer de positieve uitschieters. Een bewijs volgens economen dat de besparingen daar hun vruchten beginnen af te werpen.