De nieuwe regels rond het auteursrecht moeten de fiscale rechtvaardigheid herstellen, maar dat gaat helaas ten koste van de rechtszekerheid. Dat zegt auteursrechtenexpert Gauthier Vandenbossche. Hij doet doctoraatsonderzoek aan de UGent naar het complexe verloningssyteem. In de praktijk zullen verschillende interpretaties mogelijk zijn, en daar heeft de minister zélf aan bijgedragen.