De Vlaamse regering is erin geslaagd om een akkoord te sluiten over het onderwijs. Alle voorbereidingen worden nu getroffen om de schotten tussen het algemeen-, technisch- en beroepsonderwijs weg te nemen. Tegen 2016 wordt bekeken of het systeem geen verlies aan kwaliteit inboet. Dan pas gaat de hervorming echt van start.