Minister De Block wil de financiering van onze ziekenhuizen grondig hervormen. Dat zou de precaire financiële situatie van de meeste ziekenhuizen én de kwaliteit van de zorg moeten verbeteren. Maggie De Block heeft een plan klaar, dat onder meer voorziet in meer samenwerking en grotere specialisatie.