De vergrijzing slaat onverbiddelijk toe. De komende jaren begint de bevolking op arbeidsleeftijd te krimpen. Bedrijven krijgen het dus moeilijker om personeel te vinden. De Hoge Raad voor Werkgelegenheid raadt aan vooral in te zetten op vorming.