Steeds meer bouwafval wordt illegaal gerecycleerd, zo klaagt de sector aan. De trend wordt gevoed door de crisis in de wegenbouw, de grootste afnemer van verwerkt bouwafval. Bonafide bedrijven krijgen het daardoor extra moeilijk, terwijl de illegale recyclage een bedreiging vormt voor de volksgezondheid.