Twee Amerikaanse wetenschappers, Paul Milgrom en Robert Wilson slepen 'm in de wacht. Ze bedachten midden jaren negentig nieuwe veilingtheorieën. Veilingen beperken zich al lang niet meer uitsluitend tot de kunstmarkt. Ze worden onder meer gebruikt voor het veilen van radiofrequenties, op de elektriciteitsmarkt, op het internet en voor de handel in CO2-emissierechten.