De inflatie is alwéér gedaald, tot nog amper een half procent. Onze consumptieprijzen stijgen dus nog nauwelijks. Als ze dàlen, spreken we van deflatie en dat dreigt de economie lam te leggen. Iedereen vraagt zich af of de Europese Centrale Bank nu donderdag, tijdens haar vergadering, maatregelen zal nemen.