In Zuid-Korea lijkt de stijgende inflatie een "lunch-flatie" te veroorzaken bij de kantoorbedienden. Die verkiezen massaal een goedkope meeneemmaaltijd uit de winkel in plaats van een middaglunch op restaurant, wat totnogtoe een gewoonte was. De winkeliers spelen volop in op die veranderde lunchgewoonte, terwijl de restauranthouders steen en been klagen.