Een huis bouwen zonder mortel of zonder lijm, maar met een kliksysteem. Een Limburger broedt al op het idee sinds midden jaren '80. Intussen is het idee een bedrijf geworden. Eerder dit jaar pakte het al uit op Batibouw en straks starten in ons land de eerste werven op. En als alles volgens plan loopt over een paar jaar ook in andere landen.