Het debat over de indexsprong is zinloos. Dat zeggen consultants van IBM, die bedrijven adviseren over de locatie van nieuwe vestigingen. De beloofde verlaging van sociale werkgeversbijdragen is volgens hen véél effectiever om onze loonkloof met de buurlanden te dichten. Zo'n lastenverlaging is trouwens dringend nodig om buitenlandse bedrijven te overtuigen in België te investeren.