Mitsubishi Heavy Industries, bouwer van onder meer kerncentrales en hogesnelheidstreinen, is veroordeeld wegens dwangarbeid. Het is één van de naar schatting 300 Japanse bedrijven die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog Koreanen tewerkstelden. Die duistere periode vertroebelt de relaties tussen beide landen.