KBC heeft een prima kwartaal achter de rug, een pak beter dan verwacht. Nochtans staat de winstmarge onder druk door de lage rente. Veel klanten kiezen eerder voor een spaarboekje dan voor beleggings- of verzekeringsproducten. KBC klaagt dat de minimumrente die ze op de spaarboekjes moet betalen, nog te hoog is. En dat de Belgische bankentaks alle kostenbesparingen bij de bank teniet doet.