De grote vraag is hoe we de pensioenen betaalbaar kunnen houden, nu de vergrijzing toeneemt. Door meer en harder te werken, maar ook door voor extra inkomstenbronnen te zorgen voor de overheid. Dat zei de minister van Pensioenen Lalieux bij de voorstelling van het rapport van de vergrijzingscommissie.