Het is Internationale Dag tegen kinderarbeid. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie doen meer dan 160 miljoenen kinderen aan kinderarbeid. Ze gaan niet naar school en worden vooral in de landbouw ingezet. Maar ook in Ghanese goudmijnen of op Indiase stortplaatsen zijn kinderen aan het werk.