In Brussel, in de oude gebouwen van de NAVO, zijn de pleidooien begonnen in de Klimaatzaak. Een rechtszaak waarmee de vzw Klimaatzaak en 58.000 burgers een ambitieus klimaatbeleid willen afdwingen van de federale overheid en de drie gewesten.