Noord- en Zuid-Korea hebben een akkoord over de heropening van hun gemeenschappelijke industriezone Kaesong. In april toen de spanningen tussen de twee Korea's hoog opliepen besliste Pyongyang de grens naar de industriezone af te sluiten en zijn werknemers terug te halen. Intussen liggen de fabrieken er al vier maanden plat.