Kunst in Huis heeft 2021 afgesloten met 1.250.000 zogenaamde uitleendagen, 11% meer dan het jaar voordien. Het gaat om het totaal aantal dagen waarop kunstwerken uitgeleend zijn aan abonnees. Intussen lopen zo'n 3.000 abonnementen, zowel bij particulieren als bij organisaties en bedrijven. Ook daar tekent heel deelplatform een stevige groei op van 14%. De formule slaagt erin om de elitaire kunstmarkt toegankelijk te maken voor een ruimer publiek.