Dat we een boete op het nippertje hebben kunnen ontwijken, is een goede zaak zeggen ook economen, maar te hard moeten we toch niet juichen. We zullen nu immers nauwlettend in het oog gehouden worden door de Europese Commissie en dit is echt wel onze laatste kans.