Leer leeringen al van in de basisschool programmeren. Dat stellen academici voor van de vijf Vlaamse universiteiten. Ze hebben zich verenigd in het Forum voor Informaticawetenschappen. Het forum wil Vlaanderen ervan overtuigen dat informatica op school niet beperkt mag blijven tot het gebruik van softwarepaketten.